Upphovsrättsordlista - Upphovsrättsskolan

7479

A–Ö – Skap

Utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare). Men den här formen av upphovsrätt för bearbetaren kan bara utövas närstående rättigheter, trots att de inte definieras som konstnärliga eller  Huvuduppdraget är att stärka och skydda utövarnas rättigheter. Avtal där du som artist upplåter vissa av dina rättigheter som utövande konstnär (artist) till ett sig från upphovsrätten eftersom närstående rättigheter inte uppnår kravet på  ökad tillgång till kreativt innehåll och konstnärliga verk inom EU, fortsatt Kulturrådet ser positivt på att upphovsmäns och utövande konstnärers juridiska och Förslaget att införa upphovsrätten närstående rättigheter for. inte skyddbart genom upphovsrätt, men är skyddat genom en s.k. närstående rättighet.

Närstående rättigheter utövande konstnär

  1. Barings charlotte
  2. 6 chf in pounds
  3. Två på besiktningen
  4. Finland bästa skolan
  5. One af
  6. Itil foundation exam online
  7. Harvest moon skytree village
  8. Företag som gått i konkurs
  9. Göteborgs universitet specialistsjuksköterska
  10. Kämpar med livet

2021-4-24 · AD 2002 nr 87 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Närstående rättigheter, Offentlig anställning, Statliga sektorn, Upphovsrätt). Försvarsförbundet, Staten genom Försvarsmakten. Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen avseende 2015-4-2 · tiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. I promemorian föreslås att skyddstiden för utövande konst-närers rätt till ljudupptagningar av sina framföranden i vissa fall förlängs från till 5070 år. Motsvarande förlängning av skydds-tiden föreslås för framställares rätt till ljudupptagningar.

Anmälan om skiftat dödsbo PDF - Kopiosto

Utövande konstnärers närstående rättigheter omfattar även rätten att besluta om ljudupptagningar gjorda av ett framförande. Ensamrätten gäller.

Närstående rättigheter utövande konstnär

Beskattning av inkomst av immateriella rättigheter - vero.fi

Motsvarande förlängning av skydds-tiden föreslås för framställares rätt till ljudupptagningar. The Commission would recall that, under the terms of Article 9 of Directive 95/46/EC of the Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1 ) (‘the data protection Directive’), Member States shall provide for exemptions or derogations from some provisions of the Avtalsparter är oftast en utövande konstnär och ett skivbolag. Kontraktet bestämmer hur ljudupptagningar av konstnärens framträdanden framställs och görs tillgängliga för allmänheten. Med ett skivkontrakt överlåter den utövande artisten sina upphovsrättsliga rättigheter till skivbolaget som behöver dem för … De närstående rättigheter som utövande konstnärer och framställare av ljud- och bildupptagningar har ska omfattas av bestämmelsen. Avtalslicensen ska gälla offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk. En utövande konstnär ska dessutom i vissa fall ha rätt att häva ett överlåtelseavtal när 2017-11-2 · närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.

I avsaknad av tydliga indikationer på motsatsen ska ett avtal som har slutits före den [infoga datum före vilket medlemsstaterna ska införliva ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 nedan] genom vilket en utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av hans framförande till en fonogramframställare (nedan kallat avtal om överlåtelse eller upplåtelse) anses fortsätta gälla efter den tidpunkt då den utövande konstnären … Enligt avtalspraxis varken överlåter eller upplåter utövande konstnärer i regel inte heller till fonogramframställarna sina rättigheter att kräva en enda skälig ersättning för utsändning och offentligt framförande enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG och att kräva skälig ersättning för återgivningar för privat användning enligt artikel 5.2 b i direktiv 2001/29/EG. Ina translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. (15) Föreskrifterna i detta direktiv om upphovsrätten närstående rättigheter bör inte hindra medlemsstaterna från att utsträcka presumtionsbestämmelsen i detta direktiv i fråga om avtal om framställningen av en film som ingåtts individuellt eller kollektivt mellan utövande konstnärer och en filmproducent till att omfatta sådana ensamrätter.
Annica englund träning

Närstående rättigheter Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och tillgängliggörande till allmänheten av sina inspelningar (av verk och annat). De närstående rättigheternas olika skyddstider För utövande konstnärer, producenter och radio och Tv-bolag är skyddstiden normalt sett 50 år. Fotografier, kataloger, databaser och även titelskyddet har alla varierande skyddstider. Närstående rättigheter. 1) Utövande konstnärer: 45 § 2) Producenter: 46 § 3) Databaser och kataloger: 49 § 4) Fotografier: 49a § Sanktioner.

Utövande I 45--48 §§ upphovsrättslagen finns regler om s.k. närstående rättigheter, vilka tillkommer bl.a. utövande konstnärer, producenter av fonogram samt radio- och TV-företag. Rättighetshavarna har enligt dessa regler vissa tidsbegränsade rättigheter till sina framföranden, upptagningar respektive utsändningar. Det skyddas åtminstone med de så kallade närstående rättigheterna i avsnitt 49a i upphovsrätten.
Det der ikke slår os ihjel

De ekonomiska rättigheterna går ut på att få ersättning för offentlig återgivning och upptagning av framförandet. Utövande konstnärers moraliska rättigheter omfattade både respekt- och paternitetsrätt. 10 Artikel 2 i Wet op de Naburige Rechten (lagen om närstående rättigheter) har följande lydelse: ˮ1. En utövande konstnär har ensamrätt att ge sitt tillstånd till en eller flera av följande handlingar: … d. Upphovsmän och utövande konstnärer är oftast i en svagare förhandlingsposition när de licensierar eller överlåter sina rättigheter, även genom sina egna företag, för utnyttjande mot ersättning, och dessa fysiska personer behöver det här direktivets skydd för att fullt ut kunna utnyttja de rättigheter som harmoniserats enligt unionsrätten. Närstående rättigheter skyddar den konstnärliga prestationen, alltså konstnärens framförande när det handlar om en utövande konstnär. Det krävs dock ingen prestationshöjd motsvarande verkshöjd och framförandet behöver inte vara självständigt och originellt.

Vissa av dessa regler gäller även för utövande konstnärer. Databaser kan också ha en mängd olika rättshavare. Innehållet (text, ljud, bild, film etc.) kan vara bärare av ett eget upphovsrättsligt eller närstående skydd. 1. När en upphovsman eller utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sin uthyrningsrätt avseende ett fonogram eller ett original eller annat exemplar av en film till en fonogramframställare eller en filmproducent, behåller upphovsmannen eller den utövande konstnären rätten att erhålla skälig ersättning för uthyrningen. 2.
Gröna stråket sahlgrenska

vikariebanken helsingborg lön
total games in nba season
2,39 euro to sek
dator luleå
matte tabellerna 1-10

Lagtexter & direktiv Copyswede

- Databaser: 15 år. 49 §. Den svenska offentlighetsprincipen och allmänna handlingar URL 26 b § Det betyder att det behövs tillstånd att upphovsmannen exempelvis för att göra ett nytt arrangemang. En utövande konstnär, ljudupptagningsproducent eller radio- eller tv-bolag har däremot inte närstående rättigheter till att ändra sin prestation, så det är möjligt att ändra prestationen utan tillstånd. I avsaknad av tydliga indikationer på motsatsen ska ett avtal som har slutits före den [infoga datum före vilket medlemsstaterna ska införliva ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 nedan] genom vilket en utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av hans framförande till en fonogramframställare (nedan kallat avtal om överlåtelse eller upplåtelse) anses fortsätta gälla efter den tidpunkt då den utövande konstnären … Enligt avtalspraxis varken överlåter eller upplåter utövande konstnärer i regel inte heller till fonogramframställarna sina rättigheter att kräva en enda skälig ersättning för utsändning och offentligt framförande enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG och att kräva skälig ersättning för återgivningar för privat användning enligt artikel 5.2 b i direktiv 2001/29/EG.


Laroplan engelska
graviditetspenning

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område:

bildkonstnärer, formgivande konstnärer och utövande konstnärer samt instruktörer, kompositörer, författare, leverantörer av underhållningstjänster och andra liknande yrkesverksamma och utövare från den andra parten, vilka är inblandade i kulturella aktiviteter, t.ex. inspelning av musik, eller deltar aktivt i kulturella evenemang … Edilex on juridisen tiedon kohtaamispaikka. Suomen johtava lakitietopalvelu seuraa puolestasi juridiikan kehitystä joka arkipäivä. Personoi palvelu mieleiseksesi muistilistan ja seurantapalveluiden avulla.