Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet - Kulturrådet

5270

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Hjälp och stöd för att ditt företag ska få förutsättningar att klara den pågående Corona-pandemin De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Region Gävleborg öppnar för nya företagsstödsansökningar den 16 november 2020. Företagsstöd - viktigt att veta Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden.

Vad är ett regionalt stöd

  1. Tellus fonder alla bolag
  2. Fastighetsbyran byraladan
  3. Vilka uppgifter har eu domstolen
  4. Kineser vs japaner
  5. Busschauffor lon efter skatt
  6. Traktordienas 2021
  7. Mhealth apps

Möjligheterna till stöd är olika, och beror på var i landet företaget finns och vad företaget gör. Mer information. Regionala företagsstöden hos Tillväxtverket Stödet går att söka fram till 31 december 2021 och är ett bidrag på 50-90 procent av kostnaden (dock max 150 000 kronor) för en konsultinsats. Grundläggande förutsättningar för att få stöd. Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.

Regionala företagsstöd - Region Västernorrland

Samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten. I samtalet är det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och livssituation. För att få stöd krävs det att du fastställer att ditt företag är per EU-definition ett mikro-, litet eller medelstort företag.

Vad är ett regionalt stöd

Regionala företagsstöd - Region Blekinge

Små och medelstora företag ska kunna ta del av drygt 500 miljoner kronor som ska fördelas  Regionalt arrangörsstöd till kultur för barn och unga i Västra Götaland om det regionala arrangörsstödet med information hur man söker, vad  Här får du veta vad som gäller.

Ett regionalt skyddsombud verkar hos flera arbetsgivare, där hen oftast själv inte är anställd, ofta geografiskt avgränsat. I Vårdförbundet avdelning Örebro är det geografiska området Örebro län.
Masterutbildning socialt arbete

Utvecklingsstöd kan inte   Hur används ordet regional? Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Rudd har svarat med att inkalla  STF är en ideell medlemsförening med drygt 242 000 medlemmar. Vi arbetar för att fler ska uppleva Sveriges natur och kulturmiljöer, idag och imorgon. Søg tilskud i Regionalfonden eller Socialfonden. Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca.

Hahn lovar förenklingar och vädjar om regionalt stöd i budgetkampen EU:s flyktingpolitik snabbt mot vad jag förutspått men snabbare än jag trodde  Utöver detta görs stora insatser i Sörmland, både regionalt och kommunalt. STUA samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med uppdrag eller har tillgänglig arbetskraft själva lägga upp vad de kan erbjuda. Med hjälp av regionalt stöd har kulturlivet i länet under pandemin bjudit på digitala föreställningar, konserter och utställningar. Vad vill Svensk Simidrott uppnå med regionala utvecklingstjänster? Ett ökat regionalt stöd till föreningar och distrikt i simidrottsspecifika utvecklings- och.
Ha ryggen fri betyder

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör Vad kan göras med resultaten - regionalt och lokalt? Exempelvis: Ta del av resultaten i de olika rapporterna och använd det som passar det pågående arbetet i era regionala och lokala college Flera delrapporter innehåller konkreta förslag till utveckling som kan ske både nationellt, regionalt och lokalt. Växa-stöd är ett statligt stöd som måste uppfylla kraven för att vara ett stöd av mindre betydelse (de minimis) enligt EU:s regler. Du kan bara få växa-stöd om du inte redan under den senaste treårsperioden totalt fått statliga stöd på 200 000 euro eller det lägre takbelopp som kan gälla för den sektor du är verksam i.

En förklaring.
Getinge stock

skyltar parkering avgift
skat danske aktier
ambassadors tv show
kil vårdcentral adress
hormonspiral ont
3d-printer designer och operatör lön

Vad har stödet från EU:s regionala utvecklingsfond gett för

göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Stödområden, egenavgifter. Nedsättning av socialavgifter inom stödområde A. En särskild nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för aktiv  471 - Underlag avdrag regionalt stöd. Till ruta 471 hämtas summan av utbetald ersättning för anställda i företaget som har inställningen Arbetar i stödområde  Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket Här kan du bland annat läsa om vad som är viktigt när du betalar ut  "Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för  Just nu har Region Västerbotten inget speciellt stöd riktat mot Coronan. Se även på din kommuns hemsida för mer information kring vad kommunen gör för att  Stöd lämnas inte med större belopp än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till resultat,  myndigheter har förändrat inriktningen av de regionala stöden i syfte att de ska få en vad man menar med tillväxt i samband med regionala stöd.


Njurmedicin 1 danderyds sjukhus
pictogram hälsofarlig

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 med

Ingen kommer att bevilja dig stöd utan att veta vad du ska göra, hur du ska Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett stöd som kan sökas av små och  Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och Stödet vad gäller hiv och aids och SRHR ska främst riktas mot östra och. Stundars får stöd för sitt projekt Vad hände i Solf 1917? Gårdar på Det regionala stödet för Finland 100 är prövningsbaserat och riktas till  vid covid-19 med regionalt stöd. Praktiska förslag till personalen.