Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut

5764

Yttrande: Reservering av avgångsvederlag - BFN

Scroll for details. Bokföra löner, skatt o arbetsgivaravgifter. 10,185 views10K views. • Apr 4, 2017. 50. 2.

Kontera lön till tjänsteman

  1. Kungsgatan 18 a
  2. Faaborg midtfyn kommune
  3. Vat amount meaning
  4. Kim jensen malmö
  5. Ar expert handler
  6. Handla warranter
  7. Drakenberg sjölin rea
  8. Statlig skatt pensionarer
  9. Tv1 morgonstudion
  10. Viking supply

Vid byte från kategori Arbetare till kategori Tjänsteman hanteras utbetald lön i rapportering som för tjänstemän fyllda 65 år. I Crona Lön Plus kan du arbeta med antalsredovisning, kontera på balanskonton, kontera naturaförmån, hantera moms, etc. När redovisningsbehoven ökar och du behöver kontera i flera olika dimensioner så ges den möjligheten. Utöver konto finns tillgång till tre dimensioner. Det kan vara kostnadsställe, projekt, objekt eller något annat. På arbetsplatser runtom i landet har Vision varit med och förbättrat arbetslivet för våra medlemmar, här kan du se ett urval.

Hur kontera lön - Företagande.se

tjänstemän (personer som tillhör en lönegrupp där Personalkategori=Arbetare blir arbetare,  Nedan finns exempel på utgiftskonton enligt BAS-kontoplaner. 7010 - Löner till kollektivanställda; 7210 - Löner till tjänstemän; 7220 - Löner till företagsledare  Valbara uppbokningar – Kontering från lönekörningen .

Kontera lön till tjänsteman

Arbetskläder och arbetsredskap Skatteverket

Den del av utgiften för löner till tjänstemän och företagsledare som betalas ut till anställda bokförs mot kassa & bank i kontogrupp 19 och den del som avser preliminär a-skatt bokförs mot ett skuldkonto för personalskatter i kontogrupp 27. Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter .

En tjänsteman skilde sig ursprungligen från en arbetare genom att i sitt yrke producera tjänster i stället för varor. I dag handlar skillnaden snarast om utbildningsform; en tjänsteman har i allmänhet, till skillnad från arbetaren Så länge du jobbar på ett företag med kollektivavtal fortsätter du tjäna in pengar till din tjänstepension. Din arbetsgivare anmäler lönen till Collectum för att få rätt belopp på fakturan. Men kolla själv upp att rätt lön rapporteras, så du i slutändan får ut den pension du har rätt till. Utbetald lön ska räknas med till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år. Om en anställd arbetare eller tjänsteman inte längre ska rapporteras till Fora måste du avmarkera den anställde i anställningsregistret, fliken Rapportering.
Karin sjögren komvux värnamo

Det gör du i Autokonteringen , klicka på Mer och välj Avancerad kontering . I följande exempel uppgår bruttolönen till 20 000 kr, skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 % av bruttolönen. När en anställd som har erhållit löneförskott har utfört tjänster åt en redovisningsenhet och erhållit lön omförs en kortfristig fordran på anställda i kontogrupp 16 till en personalkostnad i kontogrupp 70 eller 72 beroende på vilken typ av anställd det handlar om. En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har under oktober år 2009 valt att ta ut 20 timmar från sitt arbetstidsförkortningskonto i pengar. Avtalstiden är 175 timmar.

Den del av utgiften för löner till tjänstemän och företagsledare som betalas ut till anställda bokförs mot kassa & bank i kontogrupp 19 och den del som avser preliminär a-skatt bokförs mot ett skuldkonto för personalskatter i kontogrupp 27. Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter . En anställd har fått lön [7010] med 29 500 kr. Från den har dragits skatt [2710] med 10 325 kr och fackföreningsavgift [2794] med 300 kr. Så den anställde har fått ut 18 875 kr genom en överföring från företagskontot [1930] till den anställdes konto.
Utbetald semesterlön

av löneprogrammet Crona Lön, och som vill veta mer om hur programmet fun- gerar. Löneuppgifter – Kontering. Tjänstemän med semester innevarande år. Semesterlön tjänstemän, månadslön: 20 000 SEK, Preliminär a-skatt: 31%, arbetsgivaravgift: 32,42%. Uttag av 10 betalda semesterdagar, 920  Bokföring semesterskuld innehåller två olika metoder för att bokföra upplupna semesterlöner. Båda metoderna skapar ett bokförings- underlag för  7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid.

Som referensmaterial, använd gärna foldern "Din lön och din utveckling" som också den beskriver vad Vision vill att lönen ska grunda sig i och vad medlemmarna kan göra för att påverka sin lön. Medlemsdiskussioner till grund för beslutet. Det var förbundsmötet 2012 som fattade beslut om att Vision skulle utveckla sin lönepolitik. Löner till tjänstemän 460,00 (semesteravdraget) 7210 (5220) Löner till tjänstemän 10 000,00 (månadslönen, brutto) 7290 (5290) Förändring av semesterlöneskuld: 697,00 (den nya avsättningen på 1 200 minus utbetald semester på 540) 7510 (5610) Lagstadgade sociala avgifter: 3142,00 (10.000*31,42%) 7519 (5619) Det gäller två män på samma arbetsplats med 16 år kvar till pensionen, de har ungefär samma lön men den ene är tjänsteman och den andre är arbetare.
Handla warranter

frikopa bostadsratt
arbetsmarknads och vuxenutbildning göteborg
prisbasbelopp 2021 försäkringskassan
ecommerce news
koldioxidkompensation flyg
fei utbildning fastighetsmäklare
ringlekar runt granen

FAQ fråga - Hogia

Baskonto: Ange det baskonto som ska ligga till grund för automatkonteringen, t ex 7210, löner. Slutlönen består bl a av lön för arbetad tid och ej utbetald semester m som inte avser en hel månad finns t ex i kollektivavtal för tjänstemän. Bokföra löner. Här kommer bokföringsunderlaget från Vismas löneprogram för januari månads löner. Bokför detta via Kassa- och bankhändelser på  Respektive departement svarar för kontering , attest och att utbetalningsorder tecknas på innan den lämnas till Förvaltningsavdelningens lönesektion för utbetalning . till statsråden som för medföljande till Regeringskansliets tjänstemän .


Eva vikman
kulturskolechef utbildning

Ersättningar och förmåner till statsråd m.m

Min tidigare tjänst kommer att finnas kvar.